Przypadek 209. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 34 letnia w trakcie połogu po porodzie drogami natury przed 4 tygodniami przyjęta na Oddział Ginekologiczno- Położniczy z powodu krwawień macicznych z podwyższoną temperaturą ciała oraz bólami w podbrzuszu. Wyłyżeczkowano jamę macicy.

Do badania makroskopowego nadesłano obfite w części błoniaste i gąbczaste wyskrobiny.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • fragmenty błony śluzowej trzonu macicy z cechami fazy wzrostu /A/
  • fragmenty uległego martwicy skrzepowej dojrzałego łożyska z obecnością dojrzałych kosmków /czerwona strzałka/ oraz doczesnej /niebieska strzałka/ z zachowaniem konturów struktur, z utratą i rozpadem ich jąder komórkowych, międzykosmkowymi złogami kwasochłonnej substancji włóknikopodobnej /zielona strzałka/
  • towarzyszący odczyn z granulocytów obojętnochłonnych /żółta strzałka/ z oraz zwapnienia /pomarańczowa strzałka/
  • brak komórek atypowych, rozdętych, powiększonych kosmków, brak rozrostu trofoblastu, brak zachowanego niezmienionego martwiczo łożyska, brak cech wrastania łożyska w mięśniówkę trzonu macicy

Rozpoznanie:

Resztki zachowanego łożyska i doczesnej po porodzie z odczynem z granulocytów obojętnochłonnych (retained/ rests of placenta and decidua post delivery/ postpartum).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz