Przypadek 217. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 67 letnia, w trakcie diagnostyki uporczywych objawów dyspeptycznych wykonano w trybie planowym gastroskopię. W części wstępującej dwunastnicy stwierdzono beżowego polipa na szerokiej podstawie wielkości do 0,6cm. Zmianę usunięto we fragmentach.

Do badania makroskopowego nadesłano sześć szarawych fragmentów tkankowych wym. 0,1 – 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zmiana błony śluzowej zlokalizowana poza brodawką dwunastniczą tworząca polip
  • komórki zmiany wykazujące cechy dysplazji małego stopnia (powiększone, nieco ciemniejsze jądra komórkowe, owalne lub okrągłe, położone u podstawy komórki /czarna strzałka/, jąderka /jeżeli są widoczne/ są niewielkie, niewyraźne, cytoplazma bardziej zasadochłonna /niebieska strzałka/ od zwykłych komórek /zielona strzałka/, komórki położone stosunkowo blisko siebie „stłoczone”, pojedyncze prawidłowe figury podziału, spadek ilości komórek śluzotwórczych,
  • tworzenie układów cewkowych (w części środkowej owalne, okrągłe światło /krzyżyk/, na zewnątrz pojedyncza warstwa komórek) sięgających powierzchni zmiany
  • obecność komórek Panetha – owalne, okrągłe jądro komórkowe położone u podstawy komórki, cytoplazma stosunkowo obfita z obecnością drobnych, kwasochłonnych ziarnistości /czerwona strzałka/
  • brak cech dysplazji dużego stopnia (pęcherzykowatych jąder komórkowych z wyraźnymi jąderkami, układów sitowatych oraz stykających się bezpośrednio układów cewkowych, utraty polarności, rozgałęzionych gruczołów, inwazji naczyniowo- limfatycznej czy okołonerwowej), brak układów kosmkowych

Rozpoznanie:

Gruczolak cewkowy (typu jelitowego) dwunastnicy (poza brodawką dwunastniczą) z dysplazją małego stopnia (Nonampullary intestinal type duodenal adenoma, low grade).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz