Przypadek 224. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 78 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem usunięcia obecnej od wielu lat wypadającej odbytnicy.

Do badania makroskopowego nadesłano częściowo rozcięty fragment jelita grubego długości 11cm, średnicy 3cm ze skąpą tkanką tłuszczową grubości do 1cm. Śluzówka brunatna, wyboista, ściana usztywniona grubości do 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w błonie śluzowej (A): pogrubienie mięśniówki śluzówki (krzyżyk), włóknienie (gwiazdka), niewielki odczyn z limfocytów, plazmocytów oraz granulocytów obojętnochłonnych (niebieska strzałka), liczne drobne wypełnione krwią naczynia krwionośne (czerwona strzałka), krypty nieco mniejsze niż zwykłe, powierzchownie – spadek ilości wydzielanego śluzu, komórki gruczołowe o ciemniejszych jądrach komórkowych jednak bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego charakterystycznego dla dysplazji, nieregularności chromatyny, bez wzrostu ilości figur podziału, bez osiągania części podstawnych (zielona strzałka)
  • w błonie podśluzowej (B): niewielkie włóknienie, poszerzone naczynia krwionośne (półksiężyc)
  • brak cech dysplazji nabłonka gruczołowego, brak mięśniówki pomiędzy kryptami, brak szkliwienia

Rozpoznanie:

Wypadanie odbytnicy (rectal prolaps).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz