Przypadek 223. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego wykonano w trybie przyspieszonym metodą laparoskopową.

Do badania makroskopowego nadesłano wyrostek robaczkowy długości 5cm, średnicy do 1,2cm, z tkanką tłuszczową krezki wysokości do 2cm. Jego surowicówka gładka, lśniąca. Na przekrojach w części dystalnej dobrze odgraniczony, białawy guzek wym. do 1,2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • naciek komórek tworzących wyspy, gniazda i beleczki /czarna linia/ obejmujący błonę śluzową (A) i podśluzową (B) wyrostka robaczkowego
  • komórki nacieku stosunkowo podobne do siebie, wielokątne, ich jądra komórkowe podobnej wielkości, owalne lub okrągłe /czerwona strzałka/, chromatyna ziarnista typu sól i pieprz (wymieszane obszary przejaśnień i zagęszczeń, „kropkowanie” /niebieska strzałka/), cytoplazma średnio obfita
  • towarzyszący odczyn desmoplastyczny /zielona strzałka/
  • figury podziału nieliczne
  • brak cech atypii dużego stopnia, martwicy, komórek śluzotwórczych, brak licznych figur podziału
Chromogranina
Synaptofizyna
Ki67

Rozpoznanie:

Dobrze zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny wyrostka robaczkowego o niższym stopniu histologicznym (wg WHO Classification of Tumors, 5th edition: well- differentiated neuroendocrine tumor, NET G1).

Nowotwór nacieka błonę śluzową i podśluzową, jednak nie nacieka mięśniówki właściwej ani surowicówki wyrostka robaczkowego.

Liczba figur podziału poniżej 1/2mm2, Ki67 poniżej 1%.

Martwicy nie widać. Inwazji naczyniowo- limfatycznej ani okołonerwowej nie stwierdzono.

Marginesy operacyjne (wyrostka i krezki) wolne od zmiany – najmniejszy (wyrostkowy) wynosi 3,5cm.

Węzłów chłonnych nie stwierdzono.

Wykonane badania dodatkowe: Chromogranina A(+), Synaptofizyna(+).

pT1 Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz