Przypadek 166. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 38 letnia przyjęta na Oddział Ginekologii w trybie planowym celem usunięcia macicy wraz z przydatkami z powodu nawracających obfitych krwawień oraz licznych guzów trzonu macicy.

Do badania makroskopowego nadesłano jajnik wymiarów 4×3,5×2,5cm z przylegającym jajowodem długości 8cm, średnicy 1,2cm. Jajnik i jajowód zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie jajnika obecne jest ciałko białawe (nieliczne komórki z nieco podłużnymi jądrami komórkowymi, bez atypii i obfity kwasochłonny kolagen) /gwiazdka/ oraz jamista przestrzeń – pęcherzyk /krzyżyk/
  • w skład pęcherzyka wchodzi: * jamista przestrzeń otoczona wewnętrzną warstwą ziarnistą /krzyżyk/ z komórkami ziarnistymi (owalne lub okrągłe jądro komórkowe, dość obfita cytoplazma) /czarna strzałka/ opartymi o błonę podstawną /czerwona strzałka/ i zewnętrzną warstwą osłonki z warstwą wewnętrzną (liczniejsze komórki, liczne naczynia krwionośne) /półksiężyc/ i zewnętrzną (mniej liczne komórki, więcej włókien kolagenowych i nieliczne komórki mięśniówki gładkiej) /serce/ * w jednym z biegunów wzgórek jajonośny składający się z komórki jajowej (duża, okrągła komórka z dużym, jasnym jądrem komórkowym i obfitą cytoplazmą) /niebieska strzałka/ otoczonej osłonką przejrzystą /zielona strzałka/ i komórkami ziarnistymi
  • brak komórek atypowych, układów litych, cewkowych, brodawkowatych

Rozpoznanie:

Jajnik z ciałkiem białawym i pęcherzykiem (Ovary with follicle and corpus albicans).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz