Przypadek 198. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 67 letni, w trakcie diagnostyki obecności krwi utajonej w kale wykonano kolonoskopię, w której stwierdzono guza kątnicy, w badaniu TK jamy brzusznej dodatkowo pojedyncze ognisko prawego płata wątroby. W trybie przyspieszonym został przyjęty na Oddział Chirurgi celem wykonania zabiegu prawostronnej hemikolektomii oraz usunięcia ogniska prawego płata wątroby.

Do badania makroskopowego nadesłano brązowy fragment tkankowy wym. 2,5x2x1,5cm. Na przekroju twarde, białawe ognisko wym. 1,5x1x1cm, margines operacyjny wynosi około 0,2cm.

W badaniu histopatologicznym guza jelita grubego: rak gruczołowy jelita grubego o niższym stopniu złośliwości histologicznej (Adenocarcinoma of the colon low- grade/G2/) pT3N2a R0, stwierdzono inwazję okołonerwową oraz limfatyczną.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w miąższu wątroby obecne jest ognisko o inwazyjnym typie wzrostu, składające się z układów sitowatych, cewkowatych i brodawkowatych (krzyżyk) z towarzyszącym odczynem desmoplastycznym (gwiazdka), limfocytarnym oraz martwicą (półksiężyc)
  • komórki zmiany wyraźnie różniące się od otaczającego miąższu wątroby, powiększone, ze wzrostem stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, jądra komórkowe różnej wielkości, powiększone (czerwona strzałka), często z zaznaczonym jąderkiem (niebieska strzałka), liczne w tym atypowe figury podziału (zielona strzałka)
  • przylegająca wątroba (pięciokąt) z niewielkim odczynem limfo- plazmocytarnym w przestrzeniach bramno- żółciowych i przekrwieniem, bez cech marskości

Rozpoznanie:

Przerzut raka gruczołowego jelita grubego do wątroby (Metastatis of adenocarcinoma of the colon to liver) – w oparciu o dane kliniczne oraz porównanie i rozpoznanie histopatologiczne guza jelita grubego

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz