Przypadek 199. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia, podczas diagnostyki bólów brzucha w wykonanym USG jamy brzusznej stwierdzono w miednicy mniejszej kilkukomorową torbiel średnicy 4,5cm. Zmianę w trybie planowym usunięto laparoskopowo.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy błoniaste, białawe fragmenty tkankowe wymiarów od 1cm do 3,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zrąb zmiany składający się z tkanki łącznej /krzyżyk/ z nielicznymi cienkościennymi naczyniami krwionośnymi /czerwona strzałka/ i pojedynczymi limfocytami /niebieska strzałka/
  • komórki wyściełające spłaszczone lub sześcienne, bez wielowarstwowości, bez układów cewkowych, o stosunkowej obfitej cytoplazmie, jądra komórkowe podobne do siebie owalne lub okrągłe /żółta strzałka/
  • brak hiperchromazji jąder komórkowych, wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, brak tworzenia układów brodawkowatych, brak wzrostu ilości figur podziału, brak pojedynczych komórek w zrębie, brak komórek jasnych, brak piaszczaków

Rozpoznanie:

Torbiel inkluzyjna otrzewnej (Peritoneal inclusion cyst).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz