Przypadek 197. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 23 letni przyjęty na oddział Laryngologii w trybie planowym celem usunięcia obu migdałów z powodu ich przerostu i nawracających infekcji.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa migdałki podniebienne: pierwszy wymiarów 4,5x3x2,5cm, drugi wymiarów 4,8×3,5×2,8cm. Na przekrojach bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w migdałku widoczna jest hiperplazja tkanki limfatycznej (liczniejsze, powiększone grudki chłonne /krzyżyk/ z wyraźnymi ośrodkami rozmnażania /gwiazdki/), przylegająca zwykła mięśniówka szkieletowa /półksiężyc/
  • w kryptach obecne są zasadochłonne, stosunkowo dobrze odgraniczone struktury składające się dających wrażenie z promieniście rozchodzących się od środka podłużnych, cienkich mikroorganizmów „włosków”, towarzyszą im nieliczne limfocyty i granulocyty obojętnochłonne /niebieska strzałka/
  • nabłonek wielowarstwowy płaski pokrywający migdałki /czerwona strzałka/ bez dysplazji, z pojedynczymi limfocytami i granulocytami w jego obrębie /zielona strzałka/
  • brak włóknienia, brak tworzenia ropni, brak dysplazji nabłonka płaskiego migdałów, brak zlewania się grudek chłonnych i ich nieprawidłowej budowy, brak atypowych limfocytów

Rozpoznanie:

Hiperplazja tkanki limfatycznej migdała (Lymphoid tissue hyperplasia).

Kolonie Actinomyces w migdałku podniebiennymi (Actinomyces).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz