Przypadek 221. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 29 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie pilnym z powodu rany kłutej jamy brzusznej. W trakcie zabiegu usunięto fragment jelita cienkiego ze stwierdzonym otworem perforacyjnym po narzędziu ostrym.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment jelita cienkiego długości 95cm, średnicy 3cm, z krezką wysokości do 6cm. Powierzchnia zewnętrzna pokryta ogniskowo szarym nalotem. W części środkowej preparatu otwór wymiarów 1,5x1cm o nieco nierównych brzegach. Na przekrojach błona śluzowa o zwykłym pofałdowaniu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przerwanie ciągłości /gwiazdka/ całej grubości ściany jelita cienkiego obejmujące błonę śluzową (A), podśluzową (B) i mięśniówkę właściwą (C) sięgające do przylegającej tkanki tłuszczowej okołojelitowej (D)
  • na brzegu otworu widoczne są drobne ogniska martwicy (zasado lub kwasochłonna amorficzna substancja /krzyżyk/) z towarzyszącym naciekiem zapalnym składającym się z licznych granulocytów obojętnochłonnych /czerwona strzałka/ oraz nielicznych makrofagów i limfocytów
  • błona śluzowa w tej okolicy w części ze złuszczonym nabłonkiem powierzchownym, w części z kosmkami skróconymi lub nieobecnymi /niebieska strzałka/, z przekrwieniem oraz odczynem z granulocytów obojętnochłonnych i niewielkim limfocytarnym
  • ostry naciek zapalny obejmuje również przylegającą tkankę tłuszczową
  • na powierzchni jelita ogniskowy wysięk włóknikowo- ropny /zielona strzałka/

Rozpoznanie:

Stan po ranie kłutej jelita cienkiego (przerwanie ciągłości całej grubości jego ściany) z włóknikowo- ropnym zapaleniem jego surowicówki (Stab wound of small intestine).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz