Przypadek 98. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni ze stwierdzony w trakcie diagnostyki nawracających zapaleń układu moczowego zwężeniem lewego moczowodu na długości 3cm.

Do badania makroskopowego nadesłano blok tkankowy wymiarów 15x10x7cm zawierający nerkę wymiarów 7×6,5,4cm, z fragmentem moczowodu długości 21cm, kikutami naczyń wnęki długości do 1cm, fragmentem nadnercza wymiarów 1,5x1x0,4cm oraz okołonerkową tkanką tłuszczową. Na przekrojach miąższ nerki ścieńczały, o zatartym podziale korowo- rdzeniowym, o poszerzonym układzie kielichowo- miedniczkowym bez widocznych zmian ogniskowych. Moczowód w odległości 2cm od dystalnej linii odcięcia na długości 3cm usztywniony, średnicy do 2cm, przebudowany szarawą tkanką, bez widocznego światła. Nad zmianą moczowód średnicy do 2,5cm, z wyraźnym światłem i bez zmian ogniskowych. W okołonerkowej tkance tłuszczowej węzłów chłonnych nie stwierdzono.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przekraczający błonę podstawną naciek (granica – czarna linia) nowotworowych komórek wywodzących się z nabłonka urotelialnego moczowodu obejmujący blaszkę właściwą błony śluzowej (A), mięśniówkę właściwą moczowodu (B) oraz przylegającą tkankę tłuszczową (C), towarzyszący odczyn desmoplastyczny (krzyżyk) i limfocytarny (niebieska strzałka)
  • naciek w większości jest lity, obecne są pojedyncze duże gniazda, nie widać tworzenia struktur gruczołowych ani rogowacenia
  • komórki nacieku o powiększonych, ciemniejszych, nieregularnych jądrach komórkowych (czarna strzałka), stosunkowo obfitej cytoplazmie, liczne w tym atypowe figury podziału (czerwona strzałka)
  • obecna jest ogniskowa komponenta nieinwazyjna (zielona strzałka) oraz oraz strefa przejścia (czerwona linia) w niezmieniony nabłonek dróg moczowych (brązowa strzałka)
  • widoczne jest naciekanie ściany naczynia krwionośnego (żółta strzałka)

Rozpoznanie:

Inwazyjny rak urotelialny moczowodu o wyższym stopniu złośliwości histologicznej (invasive urothelial carcinoma of the ureter high grade).

Nowotwór nacieka tkankę łączną podnabłonkową, mięśniówkę właściwą moczowodu oraz ogniskowo tkankę tłuszczową okołomoczowodową (pT3). Nie nacieka nerki.

Inwazji okołonerwowej nie widać. Obecne jest naciekanie ściany naczyń krwionośnych.

Najmniejszy margines operacyjny (powierzchnia zewnętrzna moczowodu) wynosi poniżej 0,1mm. Linia odcięcia moczowodu wolna od nowotworu (R0)

Węzłów chłonnych makroskopowo i mikroskopowo nie znaleziono (Nx)

pT3 Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz