Przypadek 160. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 63 letni, w trakcie badań kontrolnych stwierdzono bezobjawową, jednokomorową torbiel dolnego bieguna nerki lewej średnicy 6,5cm. Zmianę wyłuszczono w trybie planowym.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy, błoniasty fragment tkankowy wymiarów 8x5x7x0,3cm. Obie powierzchnie bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • ściana jednokomorowej torbieli składająca się dojrzałej tkanki włóknistej, stosunkowo ubogo komórkowej (krzyżyk), z niewielkim ogniskowym odczynem limfocytarnym (niebieska strzałka)
  • wyściełający nabłonek jednowarstwowy, spłaszczony i kostkowy, bez cech atypii (czerwona strzałka)
  • brak komórek jasnych, komórek o obfitej kwasochłonnej cytoplazmie, powiększonych jądrach komórkowych z wyraźnymi jąderkami, brak komórek hufnalowych, brak komórek nabłonkowych w ścianie torbieli, brak cech atypii ani figur podziału w nabłonku, brak układów brodawkowatych, dodatkowych komór, brak „komórkowego” podścieliska, brak mięśniówki gładkiej w ścianie torbieli

Rozpoznanie:

Torbiel prosta nerki (simple cyst of the kidney).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz