Przypadek 159. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 43 letni przyjęty na Oddział Urologii celem planowego leczenia wieloletniego wodniaka jądra lewego.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa błoniaste, szarawe fragmenty tkankowe wymiarów 5,5x5x0,5cm oraz 4,5x4x0,5cm. Obie powierzchnie nieco nierówne, bez wydzielających się zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • pogrubiała osłonka pochwowa z ogniskowym szkliwieniem (krzyżyk), włóknieniem (gwiazdka), ogniskowym przybytkiem limfocytów (czarna strzałka), nielicznymi granulocytami obojętnochłonnymi
  • nieliczne, drobne naczynia krwionośne (czerwona strzałka)
  • pokrywające mezotelium w większości złuszczone (pomarańczowa strzałka), zachowane ogniskowo, bez cech dysplazji, bez wzrostu ilości figur podziału (niebieska strzałka)
  • ogniskowo w tkankach położonych poniżej mezotelium widoczne są układy cewkowo- pseudogruczołowe (zielona strzałka) oraz nieliczne drobne zespoły komórek o stosunkowo obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie, owalnym lub okrągłym jądrze komórkowym i zaznaczonym jąderku (żółta strzałka)
  • brak martwicy, wzrostu ilości figur podziału, odczynu desmoplastycznego, tworzenia struktur brodawkowatych, makroskopowego guza

Rozpoznanie:

Przewlekłe zapalenie i włóknienie osłonki pochowej/wodniak jądra/ oraz ogniskowa hiperplazja mezotelialna (Hydrocele, Mesothelial hyperplasia).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz