Przypadek 95. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 63 letni w trakcie diagnostyki bólów brzucha wykonano gastroskopię, w której stwierdzono uniesienie śluzówki w trzonie żołądka bez owrzodzenia, z usztywnieniem ściany. W pobranych do badania histopatologicznego wycinkach stwierdzono przewlekłe aktywne zapalenie. W wykonanym TK stwierdzono w ścianie trzonu żołądka guz wymiarów do 3,5cm, węzły chłonne niepowiększone. W trybie planowym wykonano usunięcie fragmentu ściany żołądka.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment ściany żołądka wymiarów 5,5x5cm, w jej obrębie stosunkowo dobrze odgraniczony szaro- żółtawy guz wymiarów 3,5x3x2,5cm. Makroskopowy margines operacyjny wynosi około 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie błony podśluzowej (B) i mięśniówki właściwej (C) żołądka widoczny jest stosunkowo dobrze odgraniczony guz (gwiazdka);
  • komórki guza wydłużone, wrzecionowate; jądra komórkowe podobne do siebie, wydłużone, bez wyraźnych jąderek (czarna strzałka); cytoplazma dość obfita, kwasochłonna (czerwona strzałka); okołojądrowe wakuole (artefakty, niebieska strzałka)
  • nie widać martwicy, naciekania surowicówki, atypii dużego stopnia, błona śluzowa (A) bez nacieku nowotworu

Wykonane badania dodatkowe:

CD117
CD34
S100
Desmina
Ki67

Rozpoznanie:

Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego, typ wrzecionowatokomórkowy (gastrointestinal stromal tumor /GIST/ spindle cell type).

Liczba figur podziału 2/5mmkw (G1).

Martwicy nie stwierdzono.

Węzłów chłonnych nie znaleziono.

Marginesy operacyjne wolne od nowotworu.

Risk Assesment – Risk of Progressive Disease – Very low (1,9%).

Wykonane badania dodatkowe: CD117(+), CD34(+), S100(-), Desmina(-), Ki67 ~1%

pT2 Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz