Przypadek 80. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 32 letni z obserwowanymi od wielu miesięcy zmianami guzkowatymi okolicy skóry moszny. Zmiany guzkowate, twarde, podskórne, niebolesne. Usunięto jedną ze zmian.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment skóry z tkanką podskórną wymiarów 1,2×1,2×0,6cm. Na przekrojach kilka zwapniałych, białawych guzków wymiarów 0,2-0,8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie skóry moszny widoczne rożnej wielkości, zwykle kuliste, owalne lub o wygładzonych konturach dobrze odgraniczone, zasadochłonne zwapniałe twory (gwiazdki)
  • towarzyszący ogniskowy odczyn resorbcyjny z komórkami wielojądrowymi typu około ciała obcego (czarna strzałka), limfocytami (niebieska strzałka) oraz makrofagami (czerwona strzałka)
  • naskórek nad zmianami zwykłego wyglądu

Rozpoznanie:

Idipatyczna kalcynoza moszny (Idiopathic scrotal calcinosis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz