Przypadek 81. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 44 letnia przyjęta w trybie planowym na Oddział Chirurgii celem wykonania planowej cholecystektomii z powodu objawowej kamicy. Wykonano laparoskopową cholecystektomię.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięty przez operatora pęcherzyk żółciowy długości 7,5cm, średnicy 3,5cm. Ściana cienka, wiotka, śluzówka zielonkawa, nierówna, w okolicy trzonu widoczny polip wymiarów do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • polip błony śluzowej pęcherzyka żółciowego
  • w nim obecne są gruczoły cewkowe, owalne, okrągłe, nieco nieregularne lub poszerzone (gwiazdka)
  • komórki wyścielające gruczoły- kostkowe lub walcowe, jądra komórkowe okrągłe lub owalne, niektóre nieco ciemniejsze, położone przypodstawnie (czarna strzałka), u góry obfita cytoplazma (czerwona strzałka)
  • ogniskowo zrąb między cewkami skąpy (niebieska strzałka)
  • brak cech atypii dużego stopnia, brak desmoplazji, brak cech inwazji

Rozpoznanie:

Gruczolak pęcherzyka żółciowego typu odźwiernikowego (Pyloric gland adenoma of gallbladder).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz