Przypadek 182. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 45 letnia, w trybie planowym w trakcie diagnostyki nawracających bólów brzucha wykonano gastroskopię. W części antralnej oraz trzonie żołądka stwierdzono niewielki rumień zapalny i obrzęk, ponadto na krzywiźnie mniejszej kilka żółtawych polipów wymiarów do 0,3cm. Test ureazowy ujemny. Pobrano wycinki osobno z części antralnej, trzonu oraz polipów żołądka.

Wycinki z polipów żołądka – pięć szarawych fragmentów tkankowych wym. 0,1cm – 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie blaszki właściwej błony śluzowej trzonu żołądka (z widocznymi komórkami głównymi /czarna strzałka/) obecne są głównie podnabłonkowo komórki o obfitej, jasnej, piankowatej cytoplazmie /zielona strzałka/, o jądrach komórkowych owalnych lub okrągłych, podobnych do siebie, bez hiperchromazji /czerwona strzałka/
  • towarzyszące nieliczne limfocyty /niebieska strzałka/
  • brak komórek atypowych, wzrostu ilości figur podziału, jąder komórkowych o wyraźnych jąderkach, martwicy, odczynu desmoplastycznego, komórek sygnetowatych, brak torebki
PanCK
CD68
S100

Rozpoznanie:

Żółtak żołądka (gastric xanthoma/ xanthalasma).

Wykonane badania dodatkowe: PanCK(-), CD68(+), S100(-).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz