Przypadek 129. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 28 letnia, w trakcie planowej wizyty w Poradni Chirurgicznej usunięto zmianę barwinkową okolicy piersi lewej obserwowaną od wielu lat.

Do badania makroskopowego nadesłano wrzecionowaty fragment skóry wymiarów 0,8×0,6×0,3cm z tkanką podskórną grubości do 0,5cm. Na powierzchni płasko- wyniosły beżowy guzek wymiarów 0,4×0,3cm. Najmniejszy margines operacyjny około 0,2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • stosunkowo dobrze odgraniczona (czarna linia), symetryczna (czerwona linia) zmiana melanocytarna składająca się z komponenty śródskórnej (czarna strzałka) i brzeżnej (czerwona strzałka)
  • komponenta brzeżna – komórki zawierające brązowy barwnik skupione w gniazda, stosunkowo symetrycznie, położone u podstawy naskórka (zielona strzałka)
  • komponenta śródskórna – melanocyty wraz z odległością od naskórka dojrzewają od komórek z większymi jądrami komórkowymi, stosunkowo obfitą cytoplazmą i większą ilością barwinka (niebieska strzałka) do komórek mniejszych , z mniejszym jądrem komórkowym, mniejszą ilością cytoplazmy i mniejszą ilością barwnika (żółta strzałka, porównaj przypadek 13. SMP)
  • brak atypii dużego stopnia, licznych figur podziału, pojedynczych melanocytów w górnej warstwie naskórka, jądra melanocytów bez wyraźnych kwasochłonnych jąderek, brak komórek wrzecionowatych, brak cech inwazji naczyniowej i okołonerwowej

Rozpoznanie:

Znamię melanocytarne złożone (Compound nevus).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz