Przypadek 128. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 58 letni przyjęty w trybie planowym na Oddział Chirurgii celem usunięcia siatki w pachwinowej prawej umieszczonej w czasie poprzedniego zabiegu, wykonanego z powodu przepukliny pachwinowej.

Do badania makroskopowego nadesłano nieregularny szaro- brunaty fragment tkankowy wymiarów 3,5x3x1,5cm. Na przekrojach z wydzielającymi się białymi pasmami oraz tworzywem sztucznym.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie mięśniówki szkieletowej /zielona strzałka/ i tkanki włóknistej /żółta strzałka/ widoczny jest materiał pochodzenia nieorganicznego /czarna strzałka/, towarzyszy mu naciek zapalny złożony z limfocytów /niebieska strzałka/, makrofagów i histiocytów oraz komórek wielojądrowych typu ciała obcego (powiększone, o obfitej cytoplazmie, z licznymi położonymi obwodowo jądrami komórkowymi bez cech atypii dużego stopnia) /czerowna strzałka/

Rozpoznanie:

Odczyn resorbcyjny wokoło ciała obcego z komórkami wielojądrowymi (Foregin body reaction).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz