Przypadek 127. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 34 letnia poddana planowej gastroskopii z powodu nawracających bólów brzucha niereagujących na dotychczasowe leczenie. W trakcie badania stwierdzono zaczerwienienie i obrzęk części antralnej żołądka oraz w opuszce dwunastnicy drobnego polipa, którego we fragmentach pobrano do badania. Test ureazowy ujemny.

Do badania makroskopowego nadesłano sześć szarawych fragmentów tkankowych wymiarów 0,2-0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • błona śluzowa (A) i podśluzowa dwunastnicy (B) z widocznymi kosmkami (czarna strzałka), gruczołami dwunastniczymi(czerwona strzałka) oraz ogniskowym odczynem limfocytarnym (niebieska strzałka)
  • dodatkowo w obrębie błony śluzowej obecne jest ognisko (gwiazdka) zawierające komórki główne (żółta strzałka) i okładzinowe (zielona strzałka) (porównaj przypadek 1. SMP)

Rozpoznanie:

Heterotopia żołądkowa w dwunastnicy (gastric heterotopia in duodenum).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz