Przypadek 168. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia z wieloletnim zapaleniem reumatoidalnym stawów, dodatnim czynnikiem reumatoidalnym. W trybie planowym w Poradni Chirurgicznej usunięto niebolesny, przesuwalny, wolno powiększający się podskórny guzek okolicy łokcia prawego.

Do badania makroskopowego nadesłano żółtawy fragment tkankowy wymiarów do 1,5cm. Na przekrojach szaro- żółtawy guzek wymiarów do 1,2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieotorebkowany, dość dobrze odgraniczony /czarna linia/ guzek składający się z: * centralnie położonej kwasochłonnej martwicy włóknikowej /gwiazdka/ z ogniskowym rozpadem jąder komórkowych (drobne, zasadochłonne ziarnistości) /czarna strzałka/ * obwodowej składającej się z palisadowato (równolegle do siebie jądra komórkowe skierowane do centrum guzka) ułożonych histiocytów (stosunkowo obfita, jasna cytoplazma, jądra komórkowe podobne do siebie, owalne, okrągłe, bez hiperchromazji) /niebieska strzałka/ z domieszką limfocytów /czerwona strzałka/ i plazmocytów
  • brak łączności ze skórą, brak obszarów śluzowych (w tym zasadochłonnych), brak poszerzonych naczyń krwionośnych z pogrubiałymi ścianami, brak nacieku z granulocytów obojętnochłonnych, brak wyodrębniających się kryształów, brak licznych komórek wielojądrowych

Rozpoznanie:

Guzek reumatoidalny (Rheumatoid nodule).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz