Przypadek 172. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 82 letni przyjęty na Oddział Chorób Wewnętrznych z wykrytym podczas badań obrazowych wykonywanych z powodu utraty masy ciała guza płuca lewego.

Do badania makroskopowego nadesłano około 10ml plwociny.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • osad plwociny zawiera: * komórki nabłonka płaskiego bez dysplazji (bak powiększonych, ciemnych jąder komórkowych, brak wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego) /czarna strzałka/ * komórki nabłonka oddechowego z komórkami rzęskowymi /czerwona strzałka/ i kubkowymi /niebieska strzałka/ bez dysplazji (jak wyżej) * makrofagi – komórki o stosunkowo obfitej, piankowatej cytoplazmie, obwodowo położonym jądrem komórkowym bez hiperchromazji /zielona strzałka/ * kolonie bakterii /brązowa strzałka/ * komórki zapalne w tym dominujące granulocyty obojętnochłonne/żółta strzałka/, dodatkowo limfocyty i plazmocyty
  • brak komórek atypowych, wielojądrowych, martwicy

Rozpoznanie:

Plwocina z koloniami bakterii oraz granulocytami obojętnochłonnymi (sputum)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz