Przypadek 173. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 43 letnia przyjęta na Oddział Urologiczny w trybie planowym celem usunięcia czasowej ureterokutaneostomii po a biegu odtworzenia pęcherza moczowego.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa szaro- żółtawe fragmenty tkankowe wym. do 3,5 i 3cm. Większy z ich pokryty wrzecionem pomarszczonej skóry wym. 2,5×1,5 z płytkim zagłębieniem w części centralnej.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • podłużna jamista przestrzeń /gwiazdka/ mająca swoje ujście w obrębie skóry /krzyżyk/
  • skóra pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim bez dysplazji, w okolicy otworu stomijnego z ogniskową hiperkeratozą, z towarzyszącym niewielkim naciekiem zapalnym (limfocyty, plazmocyty, pojedyncze granulocyty obojętnochłonne) i włóknieniem
  • podłużna przestrzeń w tkance podnabłonkowej na całej długości z włóknieniem i niewielkim odczynem zapalnym składającym się z limfocytów i plazmocytów, mająca trzy strefy (licząc od skóry) wysłane nabłonkiem: * w okolicy ujścia wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym /A/ * przejściowa – częściowo pozbawiona nabłonka, w części kilkuwarstwowym płaskim nierogowaciejącym lub kilkuwarstwowym urotelialnym /B/ * zwykle wyglądającym /C/ nabłonkiem urotelialnym /niebieska strzałka/ z widoczną zwłókniałą tkanką łączną podnabłonkową /czarna strzałka/ i mięśniówką właściwą moczowodu /czerwona strzałka/
  • brak cech dysplazji nabłonka płaskiego ani urotelialnego

Rozpoznanie:

Uteretokutaneostomia (Ureterocunaneostomy, ureterostomy).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz