Przypadek 49. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni, w trakcje diagnostyki anemii mikrocytarnej wykonano gastroskopię. Na krzywiźnie większej żołądka stwierdzono polip wymiarów do 1cm.

Do badania makroskopowego nadesłano kilka beżowych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • fragmenty polipa z nabłonkiem gruczołkowym układającym się w układy cewkowe /„światło do wewnątrz”/ (owal) wykazującym cechy dysplazji małego stopnia: jądra komórkowe powiększone, okrągłe lub owalne, położone przy podstawie komórki, figury podziału nieliczne (analogicznie do przypadku 21.)
  • dysplazja obecna na powierzchni polipa (czarna strzałka)
  • pojedyncze komórki Panetha /ziarnista, czerwona cytoplazma/ (czerwona strzałka) i śluzotwórcze / jądro komórkowe u podstawy, duża skierowana do światła wodniczka/ (niebieska strzałka)
  • brak cech dysplazji dużego stopnia (patrz przypadek 21)

Rozpoznanie:

Fragmenty gruczolaka żołądka (typ jelitowy) z dysplazją małego stopnia (Adenoma of the stomach).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz