Przypadek 50. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 75 letni, wieloletni nałogowy palacz papierosów przyjęty na oddział ratunkowy z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego.

W czasie badania sekcyjnego płuca w częściach szczytowych blade, o zwiększonej powietrzności, bez wydobywającego się płynu przy ucisku.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • poszerzenie przestrzeni powietrznych (gwiazdka) z niszczeniem/ fragmentacją ich ścian (czarna strzałka)
  • brak jednoznacznego włóknienia, brak nasilonego odczynu zapalnego
  • włośniczki uciśnięte (czerwona strzałka)

Rozpoznanie:

Rozedma płuc (emphysema).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz