Przypadek 123. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 72 letni po zabiegu usunięciu brodawczaka pęcherza moczowego przed wieloma laty. Kontrolne badanie osadu moczu.

Do badania makroskopowego nadesłano około 100 ml mętnego, żółtawego, utrwalonego moczu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • osad nadesłanego moczu bardzo obfity zawiera niemal wyłącznie granulocyty obojętnochłonne (czerwona strzałka), pojedyncze makrofagi oraz bakterie (niebieska strzałka)
  • pośród komórek zapalnych nie uwidoczniły się komórki nabłonka urotelialnego

Rozpoznanie:

Ropomocz.

Wskazane powtórzenie badania po leczeniu przeciwbakteryjnym.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz