Przypadek 148. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 23 lenia z obserwowanym od kilkunastu tygodni niebolesnym guzkiem lewego łuku podniebiennego. Zmianę usunięto w trybie planowym.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment śluzówki wymiarów 0,4×0,4×0,2mm z widocznym na powierzchni białawym guzkiem wym. do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • polipowato ukształtowany guzek składający się z palczastych wypustek blaszki właściwej błony śluzowej (czarne linie)
  • pokrywający nabłonek wielowarstwowy płaski pogrubiały, u podstawy nieco ciemniejsze jądra komórkowe, jednak bez ich powiększenia, bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, bez wzrostu ilości figur podziału, dojrzewanie oraz warstwowość zachowane, brak koilocytów i zaznaczonych ziarnistości oraz warstwy ziarnistej, brak cech naciekania, ogniskowe cechy parakeratozy (obecność jąder komórkowych w warstwie rogowej powierzchownej /niebieska strzałka/)
  • w rdzeniach wypustek widoczne są drobne naczynia krwionośne /czerwona strzałka/oraz tkanka łączna /czarna strzałka/

Rozpoznanie:

Brodawczak płaskonabłonkowy gardła (Squamous cell papilloma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz