Przypadek 195. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 65 letni przyjęty na Odział Chirurgi celem usunięcia odrostu obustronnego wola guzkowego.

Do badania makroskopowego nadesłano osobno dwa płaty tarczycy. Płat lewy wymiarów 7,5×6,5×4,5cm, wagi 85 gramów, częściowo pokryty cienką torebką włóknistą. Na przekrojach liczne, zlewające się ze sobą żółte, szkliste, lite i lito- torbielowate guzki i guzy wymiarów od 0,5 do 3,5cm. Pobrano liczne wycinki.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zwykle wyglądający miąższ tarczycy (gwiazdka) składający się z pęcherzyków tarczycy z koloidem, tyreocyty podobne do siebie, bez przemiany kwasochłonnej, bez tworzenia struktur brodawkowatych, bez wzrostu ilości figur podziału, jądra komórkowe bez powiększenia bez pseudoinkluzji, bez bruzd, bez stłoczenia jądrowego, bez zaznaczonych jąderek
  • w miąższu tarczycy obecne jest pojedyncze, dobrze odgraniczone (przerywana linia) ognisko chrząstki szklistej
  • leżące w jamkach (czerwona strzałka) zasadochłonnej istoty podstawowej- międzykomórkowej (krzyżyk) chondrocyty bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, bez powiększonych jąder komórkowych, bez hiperchromazji, bez nieregularności jądrowych, bez wzrostu ilości figur podziału, bez martwicy (niebieska strzałka)

Rozpoznanie:

Ognisko różnicowania chrzęstnego/ metaplazji chrzęstnej w tarczycy (chondroid differentiation/ cartilaginous metaplasia in the thyroid).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz