Przypadek 241. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 36 letni przyjęty na Oddział Urologii celem usunięcia jądra prawego z powodu jego niebolesnego powiększenia.

Do badania makroskopowego nadesłano jądro wymiarów 6,5x6x5cm z przylegającym najądrzem długości 4cm, średnicy 1cm, kikutem powrózka nasiennego długości 7cm oraz rozciętymi osłonkami jądrowymi. Na przekrojach całą objętość jądra zajmuje lito- torbielowaty, dobrze odgraniczony szaro- żółtawy guz. Nie widać naciekania osłonek, sieci jądra, najądrza ani powrózka nasiennego. Guz do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz jądra składający się z wymieszanych ze sobą elementów pochodzących z rożnych listków zarodkowych: * mezodermy – np. chrząstka (czerwona strzałka), mięśniówka gładkokomórkowa (niebieska strzałka) * ektodermy – np. naskórek (żółta strzałka) * endoderma – np. śluzówka oddechowa i przewodu pokarmowego (zielona strzałka)
  • brak elementów prymitywnych/ niedojrzałych, brak elementów zawierających nowotwory typu somatycznego jak raki czy mięsaki, brak towarzyszących innych guzów z komórek germinalnych

Rozpoznanie:

Potworniak jądra, typ po pokwitaniu/ dorosłych (Teratoma of the testis, pospubertal type).

Nowotwór jest ograniczony do jądra, nie nacieka sieci jądra, najądrza, odłonek jądrowych ani powrózka nasiennego. Inwazji naczyniowej, limfatycznej ani okołonerwowej nie stwierdzono. Marwica zajmuje około 5% powierzchi guza. Linia odcięcia powrózka nasiennego wolna od nowtworu. Utkania zwykłego jądra nie stwierdzono.

pT1 Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz