informacje Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,

W ubiegłym tygodniu, w dn. 29 listopada odbyło się w formie on-line spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Nadzoru Specjalistycznego w całości poświęcone zagadnieniom związanym z informatyzacją systemu ochrony zdrowia oraz wprowadzaniem zasad przekazywania rozpoznań patomorfologicznych na platformę P-1. 

Ponieważ temat budzi wiele niepokoju w środowisku, Konsultant Krajowy prof. Andrzej Marszałek wyjaśnił obecne regulacje prawne dotyczące dostępu pacjenta do swojej dokumentacji medycznej oraz przekazał istotne informacje dotyczące czekającej nas przyszłości m.in. w związku z wdrażaniem elektronicznej wymiany danych w całej ochronie zdrowia i odpowiadał na wiele pytań. 

Mamy nadzieję, że to ważne spotkanie było dobrym wstępem przed konferencją, która odbędzie się 12 grudnia w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii na temat: „Rozpoznanie patomorfologiczne – nowa era („elektroniczna”) era”.

https://wco.pl/konferencja/konferencja-rozpoznanie-patomorfologiczne-nowa-elektroniczna-era/

Ze względu na otrzymane zapytania, wyjaśniamy, że obecnie przyjęta formuła konferencji w Poznaniu wynika, po pierwsze z ograniczonych środków na realizację konferencji. Ze względu na charakter dyskutowanych spraw nie będzie wsparcia sponsorów; nb. sponsorzy spotkań patomorfologów, nie są zainteresowani spotkaniami, w czasie których nie mogą promować swoich produktów, a dyskusja na temat elektronicznej dokumentacji dotyczy niezależnych od sponsorów rozwiązań systemowych. Po drugie, formuła spotkania zakłada dyskusję na miejscu (prelegenci rezerwują znaczną część czasu na pytania i odpowiedzi), co ma pomóc w pracach dotyczących wprowadzania i modyfikacji proponowanych rozwiązań. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w czasie którego znaczna część czasu jest przeznaczona na dyskusję i odpowiedzi na pytania.

Na zakończenie spotkania ZG PTPat i nadzoru w dniu 29 listopada, zaproponowaliśmy, aby, jeśli mają Państwo pytania czy uwagi do prelegentów biorących udział w konferencji, przesłać je na adres: renata.langfort@gmail.com, przekażemy je wykładowcom.

Ze względu na wagę problemów, omówione zagadnienia zostaną upowszechnione. Po spotkaniu w dniu 12.12 jest zaplanowane spotkanie Zarządu Głównego PTPat oraz nadzoru specjalistycznego w dniu 14.12, i wówczas mamy nadzieję uda się zaproponować lub wypracować możliwość rozszerzenia informacji omówionych w trakcie konferencji 12 grudnia.

Z wyrazami szacunku

Renata Langfort, prezes PTPat

Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy

Dodaj komentarz