Przypadek 242. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 58 letni z nawracającymi bólami lewej szczęki oraz uczuciem zapchanego nosa został przyjęty do Poradni Laryngologicznej. Wykonano zabieg płukania zatok, podczas którego w otrzymanym płynie stwierdzono kilka miękkich fragmentów tkankowych. Otrzymany materiał wysłano na badanie histopatologiczne.

Do badania makroskopowego nadesłano około 3ml miękkich, szarawych fragmentów tkankowych wymiarów od 0,2 do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieinwazyjne skupisko podzielonych na przegrody strzępków grzybni rozgałęziających się pod kątem ostrym (żółta strzałka)
  • na końcu części ze strzępów obecne są tzw. pęcherzyki z conidiami (zielona strzałka) – rodzaj zarodników powstałych w wyniku rozmnażania bezpłciowego grzybów („fruiting bodies”)
  • na obwodzie zmiany oraz w przylegającym śluzie obecne są nieliczne limfocyty (niebieska strzałka) plazmocyty, granulocyt obojętnochłonne (czerwona strzałka) i kwasochłonne
  • brak martwicy, naciekającego typu wzrostu, brak nasilonego odczynu zapalnego ze strony gospodarza, brak obecności tzw. „śluzu alergicznego” – mieszanina w obrębie śluzu złuszczonego nabłonka, kryształów Charcota-Leydena, granulocytów obojętnochłonnych, granulocytów kwasochłonnych i włóknika układających się w charakterystyczne równoległe blaszki, w śluzie tym grzyby zwykle są ujawniane dopiero w badaniach dodatkowych

Rozpoznanie:

Mycetoma (nasal fungal ball).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz