Przypadek 189. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 62 letnia, wieloletnia palaczka papierosów, przyjęta na Oddział Torakochirurgii celem usunięcia wykrytego podczas badań okresowych guzka płata dolnego płuca prawego wielkości 1,2cm. Laparoskopowo zmianę usunięto z marginesem tkanek zdrowych.

Do badania makroskopowego nadesłano brunatny fragment tkankowy wymiarów 2,5×2,5x2cm. Na przekroju w części centralnej obecny jest dobrze odgraniczony, szaro- żółtawy guzek wym. 1.2x1x0,8cm. Makroskopowy margines chirurgiczny wynosi 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w miąższu płuca (gwiazdka) obecny jest nieotorebkowany, stosunkowo dobrze odgraniczony guzek (przerywana linia)
  • guzek składa się z elementów tkanki łącznej pod postacią: * chrząstki szklistej (żółta strzałka) – leżące w jamkach substancji międzykomórkowej chondrocyty, ich jądra komórkowe stosunkowo małe, podobnej wielkości, cytoplazma dość * tkanki tłuszczowej (czerwona strzałka) – adipocyty z obwodowo położonym, stosunkowo niewielkim jądrem komórkowym, z centralną wodniczką * mięśniówki gładkokomórkowej (zielona strzałka) – podłużne komórki o obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie z mimośrodkowo położonym jądrem komórkowym bez hiperchromazji, o wygładzonych końcach
  • nieliczne elementy „wciągniętego” nabłonka gruczołowego bez cech dysplazji (czarna strzałka)
  • brak martwicy, wzrostu ilości figur podziału, cech inwazji naczyniowej czy okołonerwowej, brak cech atypii komórkowej

Rozpoznanie:

Hamartoma płucny (pulmonary hamartoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz