Przypadek 240. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 36 letnia z nawracającymi bólami miednicy mniejszej przyjęta na Oddział Ginekologii celem usunięcia torbieli przydatków lewych stwierdzonej w badaniu USG.

Do badania makroskopowego nadesłano jajnik wymiarów 2,5x2x2cm wraz z przylegającym jajowodem długości 10cm, w części dystalnej na długości 5cm poszerzonym do 7,5cm, ze zrostami w okolicach strzępków. Jajnik na przekrojach zwykłej budowy. Jajowód na przekrojach wypełniony żółtawym przejrzystym płynem. Obecności torbieli okołojajowodowej ani okołojajnikowej nie stwierdzono.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • jajowód z poszerzonym światłem /gwiazdka/
  • jego fałdy błony śluzowej skrócone, pogrubiałe, z włóknistym zrębem /krzyżyk/
  • w błonie śluzowej obecne są limfocyty /niebieska strzałka/ i plazmocyty
  • wyściełający nabłonek walcowaty z komórkami: wydzielającymi (jądro komórkowe położone przypodstawnie, owalne lub okrągłe, cytoplazma z obecnością pęcherzyków wydzielniczych /czerwona strzałka/), urzęsionymi (jądra komórkowe owalne lub okrągłe, u szczytu od strony światła jajowodu obecne są rzęski /żółta strzałka/) i podstawnymi (położone przy błonie podstawnej, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /zielona strzałka/)
  • brak cech dysplazji nabłonka wyściełającego, brak aktywności zapalenia, ziarniniaków, martwicy

Rozpoznanie:

Przewlekłe zapalenie i wodniak jajowodu (Chronic saplingitis and hydrosalpinx).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz