Przypadek 239. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 64 letni do tej pory nieleczący się przewlekle został przyjęty na Oddział Ratunkowy po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. W trakcie diagnostyki rozpoznano wieloogniskowy zawał lewej mięśnia lewej komory serca. Po 20 godzinach hospitalizacji Pacjent zmarł. Zlecono wykonanie sekcji zwłok.

W trakcie badania sekcyjnego:

Jamy opłucnej z niewielką ilością przezroczystego, żółtawego, klarownego płynu. Płuca o zwykłym podziale na płaty, ciemnoczerwone. Na przekrojach miąższ płuc szaroczerwony, o zmniejszonej powietrzności, z wydobywającym się bladożółtym płynem, bez zmian ogniskowych. Naczynia płucne bez skrzeplin. Po obu stronach we wnękach płucnych, wzdłuż oskrzeli, w śródpiersiu szare węzły chłonne wymiarów do około 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność w świetle pęcherzyków płucnych kwasochłonnego, bladego płynu przesiękowego (niebieska strzałka)
  • naczynia włośniczkowe płuc nieco poszerzone, z obecnością licznych erytrocytów (czerwona strzałka)
  • w świetle pęcherzyków ponadto makrofagi płucne (owalne lub okrągłe komórki w świele pęcherzyków płucnych, jądra owalne lub okrągłe, czasem zawierające ziarna barwników lub mające piankowatą cytoplazmę, zielona strzałka)
  • obrzęk przegród międzypęcherzykowych
  • brak ziarnistej homogennej treści w pęcherzykach płucnych, brak cech zapalenia płuc – bez obecności granulocytów obojętnochłonnych, licznych limfocytów, makrofagów, erytrocytów, wysięku włóknikowego

Rozpoznanie:

Obrzęk płuc (pulmonary edema)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz