Przypadek 226. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 52 lenia przyjęta na Oddział Laryngologii celem usunięcia wolno powiększającego się, niebolesnego guza ślinianki przyusznej lewej, skóra nad guzem niezmieniona.

Do badania makroskopowego nadesłano śliniankę przyuszną wymiarów 7×6,5x5cm. Na przekrojach w części centralnej stosunkowo dobrze odgraniczony szaro- białawy guzek wymiarów 3,5x3x1,7cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony, otorebkowany /linia/ guzek składający się z podścieliska oraz rozproszonych układów cewkowych, torbielowatych i beleczkowych * podścielisko – łącznotkankowe, ubogokomórkowe, w części śluzowate („szarawe”) /krzyżyk/ * komórki nabłonkowe – tworzące wewnętrzną warstwę przewodów i torbieli, o stosunkowo obfitej cytoplazmie, jądra komórkowe stosunkowo duże, jednak bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, owalne lub okrągłe /czerwona strzałka/ * komórki mioepitelialne – stanowiące warstwę zewnętrzną układów cewkowych lub torbielowatych, obecne również w podścielisku, jądra komórkowe stosunkowo ciemne, owalne lub okrągłe, nieco mniejsze od komórek nabłonkowych /niebieska strzałka/, komórki mogą mieć kształt wydłużony, gwiazdkowaty, plazmocytopodobny, owalny o jasnej cytoplazmie, wrzecionowaty lub nieregularny
  • w części przewodów i torbieli obecna jest metaplazja płaskonabłonkowa z obecnością komórek warstwy ziarnistej oraz rogowaceniem /zielona strzałka/
  • przylegająca ślinianka przyuszna zwykłego wyglądu /gwiazdka/
  • brak komórek atypowych, wzrostu ilości figur podziału, inwazji naczyniowo- limfatycznej czy okołonerwowej, brak naciekającego typu wzrostu, martwicy

Rozpoznanie:

Gruczolak wielopostaciowy/ łagodny guz mieszany ślinianki (Pleomorphic adenoma/ benign mixed tumor of the salivary gland)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz