Przypadek 13. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 38 letni guzkiem skóry twarzy od wielu lat.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment skóry, na powierzchni brązowy, kopulasty guzek wym. do 0,8 cm.

Cechy charakterystyczne:

  • dość dobrze odgraniczona (czarna linia), symetryczna (niebieska linia) zmiana składająca się z podobnych do siebie melanocytów zgrupowanych w większość w dobrze wyróżniające się gniazda o obrębie skóry właściwej (granatowa linia)
  • melanocyty wraz z odległością od naskórka dojrzewają: przejście z postaci „nabłonkowatej” (czerwona strzałka) /ściśle przylegające do siebie, duże, zasadochłonne jądra komórkowe, często z przejaśnieniami (granatowa strzałka), obfita cytoplazma, większa ilość barwnika (br azowa strzałka)/ do postaci „limfocytopodobnej” (zielona strzałka) /luźniej przylegające, mniejsze, ciemniejsze jądro komórkowe, bardziej skąpa cytoplazma/
  • melanocyty bez dużej atypii, brak figur podziału, brak inwazji przez pojedyncze melanocyty naskórka (wzrost pagetoidny)

Rozpoznanie:

Znamię melanocytarne skórne (Dermal nevus).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz