Przypadek 125. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 82 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii celem planowego usunięcia wykrytego w czasie diagnostyki spadku masy ciała guza jelita cienkiego. Wykonano resekcję fragmentu jelita cienkiego oraz znalezionego podczas zabiegu podterobkowego guzka wątroby.

Do badania makroskopowego nadesłano oznaczony w końcu dystalnym szwem chirurgicznym fragment jelita cienkiego długości 68cm, średnicy do 3cm, z krezką wysokości do 7cm. Powierzchnia zewnętrzna bez zmian ogniskowych. W odległości 13 cm od dystalnej, oznaczonej szwem chirurgicznym linii odcięcia, w obrębie ściany jelita widoczny jest płasko- wyniosły guz wymiarów około 4,5x3x1cm. Guz nacieka całą grubość ściany jelita wnikając do przylegającej tkanki tłuszczowej na około 1cm. Nie widać naciekania surowicówki. Odległość od marginesu radialnego wynosi około 4,5cm. Pozostałe jelito bez zmian ogniskowych. W tkance tłuszczowej znaleziono 16 węzłów chłonnych wymiarów od 0,3 do 1,2cm. W dwóch największych widoczne są białawe obszary wielkości odpowiednia do 0,4 i 0,8cm.

W osobnym pojemniku nadesłano biało- brązowy fragment tkankowy wymiarów do 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Węzeł chłonny
Guzek wątroby

Cechy charakterystyczne:

  • zajmujący błonę śluzową, podśluzową, mięśniówkę właściwą jelita cienkiego oraz przylegającą tkankę tłuszczową (gwiazdka) naciek (krzyżyk) składający się z gniazd, beleczek i struktur gruczołowych
  • komórki nacieku o wyraźnych jądrach komórkowych, chromatyna ziarnista typu „sól i pieprz” (czarna strzałka) – przemieszane drobne, jasne i ciemnie obszary, jąderka niewielkie, cytoplazma lekko ziarnista
  • jego przerzut obecny jest w węźle chłonnym (utkanie węzła czerwona strzałka) oraz w wątrobie (miąższ wątroby niebieska strzałka)
  • brak cech atypii dużego stopnia, brak martwicy, liczba figur podziału poniżej 2/2mm²
Chromogranina A
Synaptofizyna
Ki67

Rozpoznanie:

Dobrze zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny jelita cienkiego (Well- differentiated neuroendocrine tumor, G1 /NET G1/ of small intestine).

Nowotwór nacieka całą grubość ściany jelita cienkiego oraz przylegającą tkankę tłuszczową (pT3), nie nacieka surowicówki.

Liczba figur podziału poniżej 2/2mm², Ki67 poniżej 1%.

Obecna jest inwazja limfatyczna, inwazji okołonerwowej nie widać.

Martwicy nie widać. Dużych depozytów krezkowych nie widać.

Obie linie odcięcia oraz marines radialny jelita cienkiego wolne od nacieku nowotworu (powyżej 10mm) (R0).

Jego przerzuty obecne są w obu wyróżniających się węzłach chłonnych, mają do 0,5 oraz 0,9cm, nie przekraczają torebki narządowej, pozostałe znalezione węzły chłonne wolne on nowotworu (2/16, pN1).

Jego przerzut obecny jest w osobno nadesłanym fragmencie wątroby (pM1a).

Wykonane badania dodatkowe: Chromogranina A (+), Synaptofizyna (+), Ki67 poniżej 1%.

pT3 N1 R0, M1a

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz