Przypadek 175. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 65 letnia z erytroplakią obu warg sromowych z towarzyszącym świądem od kilku miesięcy. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło poprawy. Pobrano wycinki z obu warg sromowych większych.

Do badania makroskopowego nadesłano pięć beżowych fragmentów tkankowych wymiarów 0,2-0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • wycinki pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z ogniskową hiperkeratozą (pogrubieniem warstwy rogowej /czarna strzałka/), w którego obrębie na całej wysokości obecne są rozproszone pojedyncze lub w niewielkich grupach atypowe komórki /czerwona strzałka/
  • komórki stosunkowo duże, o obfitej stosunkowo jasnej cytoplazmie, jądra komórkowe stosunkowo duże, okrągłe, owalne lub nieregularne, zaznaczone drobne jąderka, chromatyna stosunkowo jasna, bez skupień /zielona strzałka/
  • towarzyszący odczyn z limfocytów i nielicznych plazmocytów na granicy naskórkowej /niebieska strzałka/
  • warstwa podstawna nabłonka płaskiego zachowana
  • brak przekraczania błony podstawnej /czarna linia/
CK7(+)
CK20(-)
S100(-)
MelanA(-)
CDX2(-)
GATA3(+)
ER(+)
p16(-)

Rozpoznanie:

Choroba Pageta sromu /pozasutkowa/ Paget disease of the vulva /extramammary/.

W nadesłanych wycinkach nie widać cech inwazji, w tym inwazji naczyniowo- limfatycznej ani okołonerwowej.

Wykonane badania dodatkowe: CK7(+), CD20(-), CDX2(-), S100(-), MelanA(-), PanCK(+), GATA3(+), p16(-).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz