z żałobnej karty

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Patomorfologów z wielkim smutkiem i żalem pożegnał 25.08.2022

PROF. DR HAB. LECH ZIMNOCH
Kierownik Zakładu Patomorfologii Lekarskiej AMB w latach 2003 – 2009.
Urodzony 10.05.1941 w Brześciu nad Bugiem. Absolwent Wydziału Lekarskiego AMB (1964). Profesor (2001), dr hab. n. med. (1993),dr n. med (1970). Stanowisko prof. zwyczajnego (2011). Specjalista patomorfolog. 

Najważniejsze kierunki działalności : patologia układu sercowo – naczyniowego, badanie prokoagulacyjnych właściwości komóreknowotworowych, patologia przewlekłego zapalenia trzustki, nowotwory trzustki.

Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych. Wielokrotny kierownik specjalizacji z patomorfologii. 
Konsultant wojewódzki ds. patomorfologii woj. łomżyńskiego  w latach 1983 – 1996., województwa warmińsko – mazurskiego w latach2000 – 2008, województwa podlaskiego w latach 2008 – 2011.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Patologów (sekretarz 1972 – 1996, wiceprzewodniczący 1996 – 2000oraz przewodniczący 2002 – 2010 Oddziału Białostockiego), Europejskiego Towarzystwa Patologów oraz Akademii Patologii  PTP.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem komisji Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz