Przypadek 176. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 78 letnia z bolesną, wolno powiększającą się zmianą pływową okolicy lewego pośladka obserwowaną od kilku tygodni. W wywiadzie rak piersi prawej przed 5 laty, nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego, przewlekła sterydoteriapia z powodu RZS. Wykonano nakłucie zmiany z natychmiastowym utrwaleniem otrzymanego płynu.

Do badania makroskopowego nadesłano około 10ml mętnego, żółtego płynu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w osadzie nadesłanego płynu widoczne są * liczne granulocyty obojętnochłonne (czerwona strzałka) * nieliczne limfocyty (niebieska strzałka), makrofagi, granulocyty kwasochłonne * strzępki i zarodniki grzybów – podłużne, kwasochłonne, cienie struktury z widocznym przęsłowaniem i rozgałęzianiem (czarna strzałka) się oraz owalne i okrągłe struktury bez widocznych struktur wewnętrznych (zielona strzałka) * w tle amorficzny kwasochłonny materiał (żółta strzałka)
  • brak komórek atypowych

Rozpoznanie:

Płyn z ropnia zawierający strzępki grzybni (Fluid /pus/ from abscess with fungi).

Konieczna dalsza diagnostyka mikrobiologiczna.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz