Przypadek 149. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 37 lenia poddana planowemu zabiegowi usunięcia niebolesnego, wolno powiększającego się guzka palca 4. ręki lewej na powierzchni grzbietowej.

Do badania makroskopowego nadesłano żółto- brunatny, spoisty guzek wymiarów 2,5x2x1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony guzek poprzedzielany pasmami tkanki włóknistej tworzącymi grona/ zraziki (czarne linie)
  • w obrębie guza można wyróżnić: 1) komórki nowotworowe – jednojądrowe, o kwasochłonnej cytoplazmie, o okrągłych lub owalnych jądrach komórkowych z dość wyraźnymi jąderkami, o pęcherzykowej cytoplazmie, obecne są nieliczne prawidłowe figury podziału (czarna strzałka) 2) komórki zrębowe – mniejsze od powyższych, o mniejszym, pojedynczym okrągłym lub owalnym jądrze komórkowym (niebieska strzałka) 3) komórki przypominające osteoklasty – o obfitej cytoplazmie, liczne rozproszone jądra komórkowe z widocznymi jąderkami (czerwona strzałka) 4) makrofagi o piankowatej, jasnej cytoplazmie i około centralnie położonych jądrach komórkowych (zielona strzałka) 5) hemosyderofagi – komórki zawierające brązowe ziarna hemosyderyny (żółta strzałka)
  • brak cech inwazji, odczynu delmoplastycznego, martwicy, atypowych figur podziału

Rozpoznanie:

Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgna, typ zlokalizowany (Tenosynovial giant cell tumor, localized type).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz