Przypadek 194. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni przyjęty w trybie planowym na Oddział Chirurgi celem usunięcia wieloletniej przepukliny pachwinowej prawostronnej.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy szaro- żółtawe w części błoniaste fragmenty tkankowe wymiarów do 6,5cm, 8cm i 10cm. Na przekrojach tkanka tłuszczowa i włóknista, bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dojrzała tkanka tłuszczowa (krzyżyk) i włóknista (gwiazdka) z nielicznymi, drobnymi naczyniami krwionośnymi (czerwona strzałka), nielicznymi limfocytami, drobnymi wylewami krwi
  • tkanka włóknista z widocznym ogniskowo pokrywającym międzybłonkiem (niebieska strzałka) bez cech atypii
  • brak komórek atypowych, martwicy, wzrostu ilości figur podziału, pokrywający nabłonek bez tworzenia brodawek, bez hiperchromazji, bez tworzenia układów lub zespołów w warstwach głębszych

Rozpoznanie:

Ściana worka przepuklinowego (hernia sac).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz