Przypadek 70. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 38 letnia z przedłużającymi się obfitymi krwawieniami miesięcznymi od wielu miesięcy. Wykonano laparoskopowe usunięcie trzonu macicy bez przydatków.

Do badania makroskopowego nadesłano trzon macicy wymiarów 10,5×8,5x8cm. Na przekrojach jama wąska długości 5,5cm wysłana cienkim, gładkim endometrium. Mięśniówka trzonu grubości do 4,5cm z licznymi jamistymi przestrzeniami wym. do 0,3cm wypełnionymi brunatną treścią.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność gruczołów endometrium (czarna strzałka) wraz z jego podścieliskiem (niebieska strzałka) głęboko w obrębie mięśniówki trzonu macicy (B)
  • brak łączność z endometrium (A)
  • kryterium odległości ognisk od endometrium jest rożne i zależne od autorów (odległość 1 dużego pola widzenia, 2-3mm, powyżej 1/4 grubość mięśniówki trzonu)
  • brak atypii nabłonka gruczołowego i podścieliska, odczynu desmoplastycznego, zwiększonej ilości figur podziału, martwicy, brak hemosyderofagów; w tym przypadku artefakt retrakcji (powstanie „sztucznej” wolnej przestrzeni pomiędzy gruczołami a podścieliskiem /czerwona strzałka/)
  • porównaj przypadek nr 5 SMP

Rozpoznanie:

Gruczolistość trzonu macicy (Adenomyosis)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz