Przypadek 118. Szkoły Młodych Patologów.

Transseksualna 21 letnia pacjentka poddana obustronnej planowej orchidektomii.

Do badania makroskopowego nadesłano otoczone zwykle wyglądającymi osłonkami jądro wymiarów 3,8x3x1,8cm z najądrzem długości 2,5cm, średnicy 0,5cm oraz kikutem powrózka nasiennego długości 6cm. Na przekrojach jądro, najądrze oraz powrózek nasienny bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

* w jądrze:

  • kanaliki nasienne pomniejszone, w części nieregularne, z pograbiałymi błonami /czarna strzałka/
  • ogniskowo międzykanalikowe włóknienie i szkliwienie /czerwona strzałka/, poza tym tkanka łączna luźna zawierająca fibroblasty ogniskowo „przypominająca obrzęk” /niebieska strzałka/, spadek ilości komarek Leydiga z pojedynczymi brunatnymi piankowatymi komórkami /żółta strzałka/
  • w kanalikach obecne komórki Sertoliego /pomarańczowa strzałka/ i komórki spermatogenezy /zielona strzałka/, jednak bez pełnego dojrzewania i bez widocznych plemników, w pojedynczych kanalikach pojedyncze komórki o powiększonych, ciemnych jądrach komórkowych /szara strzałka/
  • brak cech neoplazji komórek germinalnych in situ, guza z komórek zarodkowych ani stromalnych
  • na ostatnim zdjęciu porównanie jądra bez zmian (strona lewa) z nadesłanym (strona prawa)

*najądrze z cechami małego zaniku (pomniejszone, niewielki przybytek tkanki łącznej),

*sieć jądra również z niewielkim przybytkiem tkanki łącznej

Rozpoznanie:

Cechy „jądra estrogenowego/ transseksualnego” (transsexual testis, estrogenized testis): zmniejszenie wielkości kanalików nasiennych, przybytek tkanki łącznej międzykanalikowej, hipoplazja komórek rozrodczych, hipoplazja komórek Leydiga, pojedyncze powiększone komórki.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz