Przypadek 6. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 23 letni z bólami nadbrzusza od kilku miesięcy.

Gastroskopia- śluzówka całego żołądka zaczerwieniona, rozpulchniona, z zachowaną perystaltyką. Test ureazowy dodatni.

Do badania nadesłano wycinki z gastroskopii.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w śluzówce części antralnej żołądka widoczny naciek zapalny składający się z limfocytów (niebieska strzałka), plazmocytów (granatowa strzałka), granulocytów obojętnochłonnych (zielona strzałka) i pojedynczych granulocytów kwasochłonnych (czerwona strzałka)
  • granulocyty obojętnochłonne (zielona strzałka) naciekają nabłonek gruczołowy
  • w nabłonku pokrywającym oraz śluzie obecne bakterie ( odpowiadają Helicobacter pylori- drobne, podłużne, zakrzywione, niektóre układające się w pary- żółta strzałka)
  • nie widać metaplazji jelitowej, zaniku ani dysplazji

Rozpoznanie:

Przewlekłe aktywne zapalenie błony śluozwej część antralnej żołądka bez metaplazji jelitowej, bez zaniku na tle infekcji bakteryjnej (Helicobacter pylori).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz