Przypadek 25. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 32 letni z guzkiem podskórnym okolicy pachy prawej.

Do badania makroskopowego nadesłano żółto- brązowy guzek wymiarów do 1,5cm

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony /czarna linia/ guzek złożony z komórek przypominających tkankę tłuszczową brunatną
  • komórki podobne do siebie, z cytoplazmą gruboziarnistą do wielowodniczkowej /strzałka/
  • jądra komórkowe małe, położone w części środkowej, bez atypii, bez figur podziału
  • domieszka tkanki tłuszczowej żółtej (gwiazdka)

Rozpoznanie:

Zimowiak (hibernoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz