warsztaty: nowotwory grasicy – zaproszenie

poniżej treść otrzymanego zaproszenia:

Mam zaszczyt zaprosić na dwudniowe warsztaty dla patologów poświęcone nowotworom nabłonkowym grasicy (grasiczakom, rakom grasicy i nowotworom neuroendokrynnym), które odbędą się w Warszawie (Centrum Konferencyjne, LIM Centre – Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie, 65/79) w czasie międzynarodowej konferencji The International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) w dniach 8-10 października 2020. W czasie warsztatów odbędą się wykłady oraz sesje wideo-mikroskopowe. Będzie również możliwość pokazania ekspertom własnych przypadków guzów śródpiersia. Warsztaty będą miały charakter bardzo praktyczny i przeznaczone są zarówno dla specjalistów oglądających materiał torakochirurgiczny jak i dla rezydentów.

            Warsztaty uzyskały patronat Europejskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Patologów natomiast organizacja całej konferencji jest wspierana przez Polską Grupę Raka Płuca.

            Uczestników warsztatów serdecznie zachęcam do wzięcia udziału również w sesjach klinicznych konferencji. Będzie można zapoznać się z metodami leczenia chirurgicznego, wskazaniami do radioterapii oraz możliwościami leczenia uogólnionego z uwzględnieniem terapii celowanych w przypadkach nieoperacyjnych. Jedna z sesji poświęcona będzie objawom paraneoplastycznym, które tak często współistnieją z grasiczakami. 

            Podjęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania dla patologów z Polski, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji. 

W załączeniu wstępny program spotkania ITMIG 2020. 

W imieniu komitetu organizacyjnego – serdecznie zapraszam! 

Małgorzata Szołkowska
Zakład Patomorfologii, 
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 257
fax. 22 43 12 427
malgorzata.9411207@op.pl

Dodaj komentarz