konferencja otwierająca projekt standaryzacji patomorfologii – zaproszenie

poniżej przekazuję informacje na temat konferencji otwierającej projekt standaryzacji procedur patomorfologicznych i przygotowanie standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii.

Poniżej także agenda spotkania oraz formularz zgłoszenia.

Informacja o konferencji pn. Akredytacja patomorfologii – wyzwania i szanse. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii

Gdzie: 14.11.2019 r. Warszawa
Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w konferencji rozpoczynającej realizację projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Celem konferencji jest przedstawienie założeń projektu oraz zainicjowanie współpracy wielu środowisk służącej rozpoczęciu procesu zmian jakościowych w wykonywaniu badań patomorfologicznych poprzez m. in. opracowanie standardów akredytacyjnych  w obszarze patomorfologii, co przełoży się na standaryzację procesu oraz poprawę skuteczności w ochronie zdrowia.

Wydarzenie skierowane jest do kierowników zakładów patomorfologii, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, jednostek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli towarzystw naukowych, organizacji skupiających pracodawców, organizacji pacjenckich oraz wszelkich podmiotów realizujących zadania w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz wykorzystujących rozpoznania patomorfologiczne w procesie leczenia pacjentów.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie (sala Belweder na II piętrze), w godzinach 
10:00 – 16:00 (rejestracja od godz. 09:30). W załączeniu przekazuję agendę konferencji.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w konferencji proszę o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 8 listopada 2019 r. na adres e-mail: m.liberadzki@mz.gov.pl. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 

UWAGA! Potwierdzenie udziału w konferencji wraz ze szczegółową agendą zostanie przesłane drogą mailową do zakwalifikowanych uczestników.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak nie refundujemy kosztów podróży. Wszelkich informacji w sprawie konferencji można uzyskać kontaktując się z Panem Marcinem Liberadzkim, tel. 882 359 021, e-mail:  m.liberadzki@mz.gov.pl lub Panią Dominiką Matysiak, tel. 882 358 832, e-mail: d.matysiak@mz.gov.pl.Dodaj komentarz