Przypadek 154. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 45 letnia, w trakcie diagnostyki nawracającego bólu nadbrzusza wykonano gastroskopię. W przełyku widocznych jest kilka płytkich, pokrytych białawym nalotem nadżerek wymiarów do 2cm. Ruchomość przełyku zachowana, nie stwierdzono usztywnienia jego ściany. Ponadto w części antralnej żołądka niewielkie zaczerwienienie. Dwunastnica zwykłego wyglądu. Test ureazowy ujemny.

Do badania makroskopowego nadesłano sześć szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • wycinki błony śluzowej przełyku z nadżerkami zawierającymi masy martwicze (amorficzną kwasochłonną substancję) z towarzyszącym wysiękiem włóknikowo- ropnym /gwiazdka/
  • w nacieku zapalnym widoczne makrofagi /czarna strzałka/, limfocyty, plazmocyty, granulocyty obojętnochłonne /zielona strzałka/
  • ogniskowo zachowany nabłonek wielowarstwowy płaski bez dysplazji /krzyżyk/
  • na brzegu nadżerek widoczne są w części złuszczone komórki nabłonkowe, w tym wielojądrowe z charakterystycznymi wtrętami głównie jądrowymi i marginalizacją chromatyny: Cowdry B – zasadochłonne, typu matowego szkła (jednolite, bez zbryleń, ziarnistości) /czerwona strzałka/ (wtręty typu Cowdry A – kwasochłonne, otoczone halo, z pogrubieniem błon jądrowych w tym przypadku nieobecne),
  • brak inkluzji typu sowiego oka, brak inkluzji w komórkach endotelium lub zrębowych, brak odczynu desmoplastycznego, atypowych figur podziału, atypowych komórek w zrębie wycinków
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: HSV 1+2 (+), Grocott(-), Alcjan- PAS(-).
HSV 1+2
Alcjan + PAS
Groccott

Rozpoznanie:

Zapalenie przełyku na tle infekcji wirusem opryszczki (HSV oesophagitis, herpes esophagitis)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz