Zebranie Walne – przypomnienie

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów,

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam syntetyczną informację dotyczą zbliżającego się Zebrania Walnego naszego Towarzystwa:

do dnia 19 kwietnia br. – członkowie Towarzystwa otrzymają dane dostępowe umożliwiające zdalny udział i głosowania w trakcie Zebrania Walnego (dane do logowania – login i hasło zostaną przesłane mailem z adresu aplikacja@wza24.pl)

do dnia 20 kwietnia br. godz. 15:00 – zgłaszanie propozycji zmian w treści projektu Statutu (formularz w załączeniu; proszę przesłać na adres: statut@pol-pat.pl)

dnia 21 kwietnia br. godzina 15:00 – zaplanowano próbne łączenie zdalne, w tym wykorzystanie systemu do głosowania. Prosimy o poświęcenie kilku chwil i udział w próbnym łączeniu, aby Walne Zebranie Członków oraz głosowania mogły się odbyć sprawnie 

w dniu 27 kwietnia 2022r. Zebranie Walne I termin o godz. 15:00; II termin o godz. 15:15. 

Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym, tzn. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (on-line w czasie rzeczywistym) oraz dla osób chcących wziąć udział w obradach stacjonarnie w Poznaniu ul. Garbary 15, sala 6051. 

W załączeniu w ramach przypomnienia:

1. zawiadomienie o Zebraniu Walnym

2. projekt Statutu

3. formularz zgłaszania uwag

4. instrukcja udziału w głosowaniu

Obsługę techniczną zebrania zapewnia Alfakonferencje S.C.

Dodaj komentarz