Przypadek 110. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 48 letni został przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem wykonania plastyki przepukliny pachwinowej prawostronnej.

Do badania makroskopowego nadesłano kilka fragmentów tkanki tłuszczowej wymiarów od 1,5 do 3cm oraz kilka fragmentów szaro- brunatnej, w części błoniastej tkanki wymiarów od 0,5 do 3,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w tkance tłuszczowej (krzyżyk) otorebkowany (czarna linia) guzek składający się utkania typowego dla kory nadnerczy: + warstwa kłębkowata (A) – małe gniazda komórkowe składające się ze stosunkowo wysoki komórek o owalnych jądrach komórkowych i obfitej stosunkowo jasnej lekko kwasochłonnej cytoplazmie + warstwa pasmowata (B) – układające się w pasma prostopadle ułożone do torebki, poprzedzielane tkanką włóknistą komórki o okrągłych jądrach komórkowych i stosunkowo obfitej, lekko zasadochłonnej cytoplazmie z kroplami tłuszczowymi („wygląd gąbczasty”) + warstwa siateczkowata (C) – komórki nieco mniejsze niż w pozostałych warstwach, ich cytoplazma kwasochłonna, łączą się wypustkami tworząc układ przypominający sieć + pomiędzy komórkami i warstwami tkanka włóknista oraz naczynia krwionośne (czarna strzałka)
  • brak utkania rdzenia nadnerczy
  • brak cech naciekania przylegających tkanek, inwazji naczyniowej, okołonerwowej, atypii dużego stopnia, wzrostu ilości figur podziału, martwicy

Rozpoznanie:

Ektopowa tkanka kory nadnerczy (Ectopic adrenal tissue).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz